Chính sách và điều khoản

Dưới đây là các điều khoản sử dụng của web WOWARTSHOP

Khi đã sử dụng website, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng wesite WOWARTSHOP cũng như các dịch vụ/ sản phẩm được cung cấp bởi website.

Khi đã sử dụng website, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không đăng ký sử dụng wesite WOWARTSHOP cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi website.

1. Quyền hạn của WOWARTSHOP

1.1. WOWARTSHOP có quyền và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ/ sản phẩm.

1.2. WOWARTSHOP có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website.

1.3. WOWARTSHOP có quyền hạn chế những thông tin mang tính quảng cáo do người dùng đăng tải trên website bằng các cách gửi tin nhắn cảnh báo, gỡ bỏ thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng.

1.4. WOWARTSHOP có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ/ sản phẩm..

2. Trách nhiệm của người sử dụng

2.1. Chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân cung cấp cho trang web khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ/ sản phẩm.

2.2. Chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

2.3. Không được cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/tổ chức khác.

2.4. Không được cung cấp các thông tin thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.

2.5. Không được gây trở ngại, hạn chế cho việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác; không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ.

3. Sản phẩm của những chủ thể khác trên website

3.1. WOWARTSHOP có thể chứa một số liên kết đến các website khác. Các website này không thuộc quyền sở hữu của WOWARTSHOP , do đó WOWARTSHOP  sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung đăng tải trên đó.

3.2. WOWARTSHOP  sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp trên website.